Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

КОРАБНО ОБОРУДВАНЕ – собствено производство

КОРАБНО ОБОРУДВАНЕ – собствено производствоКОРАБНО ОБОРУДВАНЕ – собствено производствоКОРАБНО ОБОРУДВАНЕ – собствено производствоКОРАБНО ОБОРУДВАНЕ – собствено производство

1.1.   Стъклопластмасово оборудване – врати за хадилни камери, вентилационни канали, пожарни табла, амбразури и полици за люкове и др.

1.2.   Сигнален и спасителен инвентар – флагове, буюци, сигнални кръгове и ромбове, щормтрапове и др.

1.3.   Доктакелажно оборудване – беседки задбордни, мрежи товарни и предпазни, хвъргала и др.

Номенклатурата в тази група е изключително многообразна и се произвежда по отраслови или заводски нормали, или документация на клиента.