Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

Ремонт на корабни механизми и системи

Ремонт на корабни механизми и системиРемонт на корабни механизми и системи

-  Демонтаж и монтаж на двигатели с цел подобрение;

-  Ремонт на валолинии;

-  Ремонт на всички системи по двигателя (охлаждане, газоизпускате и други).