Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

Корпусни конструкции

Корпусни конструкцииКорпусни конструкции

-   Изолиране корпусите и палубите на дървени кораби, чрез ламиниране със стъклопласт с цел осигуряване на водоплътност и подобряване на корпусните конструкции;

-   Ремонт на дънни набори, подсилване и други;

-   Ремонт на пробойни;

-   Освежаване на лодките, чрез външно и вътрешно боядисване със специални за целта материали.