Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН КАТАМАРАН „LEVANTY” тип „CSP 175”

ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН КАТАМАРАН „LEVANTY” тип „CSP 175”ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН КАТАМАРАН „LEVANTY” тип „CSP 175”ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН КАТАМАРАН „LEVANTY” тип „CSP 175”ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН КАТАМАРАН „LEVANTY” тип „CSP 175”ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН КАТАМАРАН „LEVANTY” тип „CSP 175”ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН КАТАМАРАН „LEVANTY” тип „CSP 175”

Катамарана се произвежда по собствен проект и е предназначен за превоз на пътници, за туристически и културно – исторически плавания както и за атракции по море и закрити водоеми.

Катамарана се произвежда по всички изисквания на класификационните организации в това число – Български Корабен Регистър, Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” и е под техен надзор и контрол.

Заложените параметри, които подлежат на промяна взависимост от заданието на проекта са:

 • Район на плаване – „I-B

 • Проектна категория – „C

 • Производствен контрол – тип „A

 • Мореходност – до 3 бала

 • Автономност по гориво – 180 м.м.

и далечина на плаване

 

Задвижването на кораба се осъществява от два дизелови двигателя „Volvo Penta по 280 к.с. и съответните системи с които постига 12 възела крейсерска скорост и 15 възела максимална скорост.

Предвидено е оптимално електрообзавеждане със съответните източници за:

 • 12 V – 2 бр. алтернатори и 5 бр. акумулатори;

 • 220 V – брегово и вътрешно от монтиран трифазен дизелгенератор.

На кораба е заложено и монтирано в пълно съответствие с изискванията радио-навигационно оборудване и автоматизация обема и степента на която позволява управление, контрол и защита на пропулсивната уредба без постоянна вахта в машинно отделение (МО) при всички режими на експлоатация, които удовлетворяват всички изисквания на действащите Правила.

Катамарана се предлага на клиента с пълен набор техническа и експлоатационна документация и свидетелство за прием от БКР.