Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

РАБОТЕН МОТОРЕН КАТАМАРАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА

РАБОТЕН МОТОРЕН КАТАМАРАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА РАБОТЕН МОТОРЕН КАТАМАРАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА РАБОТЕН МОТОРЕН КАТАМАРАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА РАБОТЕН МОТОРЕН КАТАМАРАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА

Корпусните конструкции са проектирани по правилата на Български Корабен Регистър и изискванията на Изпълнителна Агенция „Морска Администрация” от стъклопласт на основата на полиестерна смола и стъклоармиращи рогозка и стъкломат.

 

Конструкцията на основният корпус е изцяло затворена, като водонепроницаемостта е обезпечена от външната обшивка, палуба, прегради, водонепроницаеми люкове и гърловини.

 

Системата на набора е напречна по цялата дължина на кораба.

 

Кораба е оборудван с:

 • Главен двигател извънбордов – 150 к.с.

 • Дизелгенератор за обслужване на хидравличните системи

 • Две хидравлични балки с лебедки

 • Хидравличен кран 63.0 kNm

 • Друго оборудване, технологично, свързано с обработката на мидените полета.

 

Управлението на кораба се извършва от рубката, в която са разположени ГРТ и пулта за управлението.

Предвидени са и изпълнени по изискванията на Правилата и Клиента всички корабни устройства, общокорабни системи, делни вещи, електро и радио-навигационно оборудване.