Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

КОЛЕСАРИ ЗА ЛОДКИ

КОЛЕСАРИ ЗА ЛОДКИКОЛЕСАРИ ЗА ЛОДКИКОЛЕСАРИ ЗА ЛОДКИ

Предлагаме колесари за лодки на фирма “Venitrailers”.

Колесарите са напълно окомплектовани, с товароносимост от 750 кг. до 3500 кг. и всички необходими документи за регистрацията им. 

За всяка лодка се преценя какъв тип да бъде колесаря взависимост от габаритите и теглото и.