Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

LEVANTY 1060

LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060LEVANTY 1060
LEVANTY 1060
 
ЛЕВАНТИ 1060 е многофункционална лодка, предназначена за плаване по реки, закрити водоеми и море до 20 милната зона.
Взависимост от прдназначението и желанието на клиента лодката можа да се произведе в различни варианти и с различни екстри, както и с различна мощност на двигателя и по-голяма дължина до 13 метра.
 
 
Варианти в зависимост от предназначението на лодката:
 
 
1. РИБАРСКИ ВАРИАНТ – къса рубка, изчистена палуба, отворена кърма на транеца над палубата, мрежообирачка и др.
 
 
 
 
 
2. РАБОТНА ЛОДКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА – със специализирано оборудване плюс кран
 
 
 
 
 
 
3. ЛОДКА ЗА РЕЧНА И МОРСКА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА – със специално оборудване за целта и полицейски аксесуари.
 
 
 
 
 
4.  ЛОДКА ЗА ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ – оборудвана със всичко необходимо за специфичните условия на работа на водолазите и екипажа.
 
 
 
 
 
5.  ЛОДКА ЗА РАЗХОДКА И ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ – с преустройство на рубката и оборудването на палубата и увеличаване места за сядане, лодката става идеално плавателно средство за превоз и разходка на пътници до 25 човека, без вкипажа.
 
За удобство може да се добави сенник или изцяло да се закрие салона за работа през зимния сезон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   МОТОРНА ЯХТА – освен традиционните мивка, душ, тоалетна и аксесуари за готвене, към този проект се добавят 4 броя койки, по-голям салон в рубката, вратичка на кърмата с плот и стълбичка за къпане в морето, както и редица други екстри, като озвучителна техника, телевизор, кафе машина и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩОКОРАБНИ ДАННИ „ЛЕВАНТИ 1060” – БАЗОВ МОДЕЛ
 
1. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
Бруто тонаж:              - GT = 9 
Нето тонаж:               - NT = 3 
Дедуейт:                  - DW = 3.15
 
1.1. Тип на катера: Стъклопластмасов, дълбоко „V”, с
наклонен форщевен, с палуба и рубка
в носа, с кокпит в средната част, с 
двойно дъно, моторен със стационарен 
двигател.
1.2. Назначение: Воден туризъм 
1.3. Район на плаване съгласно Разпореждане No68 на
ИА „Морска Администрация”:– „II„
1.4. Проектна категория съгласно Разпореждане No68 на 
ИА „Морска Администрация” – „В„
1.5. Производствен контрол тип „А”
1.6. Мореходност:до 3 бала вълнение на морето
1.7. Главни размери и характеристики:
Дължина най-голяма                 Lmaх. = 10.60 m 
Дължина между пепендикулярите      Lpp   =  9.00 m 
Широчина най-голяма                Bmaх  =  3.55 m 
Широчина на корпуса                Bк-с  =  3.40 m 
Височина на борда в мидела         D     =  1.70 m 
Газене                             dср   =  0.72 m 
Водоизместване                     /    =  4.00 t 
Мощност на силовата уредба         Ne    =  120 - 250 к.с.
Скорост                            Vs  от  10 до 20 вз.
1.8. Екипаж, пътници и товар:
- екипаж     - до 2  души;
- пътници    - до 8  души;
- товар      - до 2.0 тона
1.9. Вместимост на цистерните
-  гориво                    - 0.45 m3;
-  вода                      - 0.28 m3;
 
1.10.Устойчивост
 
Катера удовлетворява изискванията на „Code  on intact stability for all types of ships covered by IMO instruments” и Държавна морска администрация за плаване в акваторията на Република България.
 
 
2. КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ
 
Общи сведения
 
Катера е проектиран по Правилата за малки плавателни съдове и яхти с дължина до 24.0 m на Germanischer Lloyd в съответствие изискванията на Директива 94/25 на ЕС  и построен през 2010 год. в гр.Царево.
 
В качество на материала за основния корпус, палубата, рубката, преградите, набора и дъното е исползувана стъклоплстмаса на основата на ненаситена полиестерна смола и стъклоармиращ материал с допустима якост = 500 kg/cm2.
 
Корпусът е изпълнен от затворена конструкция и е разделен на пет подпалубни отсека чрез четири напречни прегради.
 
 
 
3. УСТРОЙСТВА
 
3.1. Котвено устройство
Катерът е снабден с една носова котва с маса 15 kg.
Котвата се обслужва от носова направляваща ролка (рудан) и котвено въже с дължина 40 m.
 
3.2. Вързално устройство
На катера са монтирани:
- кнехт, буксирен  - 1 бр. в носа;
- кнехт, швартови  - 4 бр. разположени по 2 бр. в носа
кърмата.
Катера е снабден с 4 бр. вързални и 1 бр. буксирни въжета.
 
3.3. Кормилно устройство
Кормилното устройство е със щурвал задвижващ хидравличен привод, който върти перо окачено на балера.
 
3.4. Спасителни средства
Индивидуални спасителни средства:
Вариант риболовен:
- спасителни ризи - 4 бр. разположени в помещенията
- спасителни кръгове - 2 бр. - разположени по леерите.
- спасителен плот с хидростатично устроиство за 8 чов. – 1 бр
Вариант туристически:
- спасителни ризи – 32 бр. разположени в помещенията
- спасителни кръгове - 2 бр. - разположени по леерите.
- твърд спасителен плот за 8 човека – 4 бр.
 
3.5. Мачтово устройство
Над рубка е монтирана мачта на която са разположени сигнално-отличителните и навигационни светлини, антените и сирената.
 
3.6. Специализирано оборудване
В носовата част на на Д.Б. е разположена хидравлична лебедка з обиране на на рибарски мрежи и парагради.
 
3.7. Делни вещи
- врата стъклопластмасова за вход в рубката;
- люк стъклопласмасов за форпика;
- люкове стъклопластмасови – 4 бр. разположени в кокпита 
за оглед на отсеците и вход в М.О.;
- илюминатори за рубката;
- леери-ръкохватки разположени по двата борда в носовата част на катера.
 
 
 
 
4. АРХИТЕКТУРА И ОБЗАВЕЖДАНЕ
 
4.1. Концепцията на катера е показана в снимките на различните варианти.
 
4.2. В носовата част на  катера е разположен форпик с люк на палубата за съхраняване на котвата и швартовите и буксирното въже.
 
4.3. След форпика са разположени: каюта с койки, WC и кухненски блок със шкаф и рафтове.
 
4.4. След каютата е разположена Рулевата рубка.
 
4.5. След Рулевата до транеца е разположен кокпита.
 
4.6. Под Главна палуба в средната част е разположено М.О.
 
4.7. В кърмовата част на катера е румпелното отделение.
 
 
 
5. МАШИННА УРЕДБА
 
5.1. Общи положения
Машинната уредба на катера се състои от един стационарен  главен двигател с обслужващите го системи и дистанционно управление.
 
5.2. Разположение
Главният двигател е разположен в М.О. в средната част на катера.
 
5.3. Главен двигател 
Главният двигател е  среднооборотен,  дизелов, 4-цилиндров, с вертикално разположение на цилиндрите, с вграден реверс редуктор и пуск чрез електростартер.
Номинална мощност    -  Nн = от 100 до 250 hp;
Oбороти при Nн       -  nн = от 2000 до 3600 min-1;
Управление на ГД     -  от поста за управление в рулевата
 
5.4.Системи, обслужващи главния двигател
 
5.5.1.Горивна система 
Запасите от гориво се съхраняват в 2 бр. бордови цистерни.
Приемането на гориво се осъществява чрез наливна втулка.
Вентилацията на цистерната се осъществява чрез вентилационна тръба, изведени на открита палуба.
Подаването на горивото към ГД е автономно, чрез вградена в двигателя помпа.
 
5.5.2. Охлаждаща система
Охлаждащата система е двуконтурна със задбордна  вода с водоводен охладител и е вградена към двигателя.
 
5.5.3. Газоизпускателна система
Газоизпускането е ивадено зад борд чрез шумозаглушител, компенсатор и невъзвратен клапан.
 
5.4. Към двигателя е монтирана допълнително хидравлична помпа за хидравличната система обслужваща механизмите.
 
 
 
6. ОБЩОКОРАБНИ СИСТЕМИ
 
6.1. Система осушителна
Системата служи за изхвърляне зад борд на попадналата по различни причини вода в отсеците и се обслужва от 1 бр., потопяеми автоматични, осушителни ел.помпи.
Кокпита е самоосушаващ се чрез система от шпигати.
На катера е предвидена ръчна осушителна помпа тип»Ливер»
 
6.2. Противопожарна система 
- преносни пожарогасители  СО2 – 2 бр. 
 
6.3. Система водоснабдяване и сточни води
Система водоснабдяване се обслужва от цистерна и хидрофор 20L за захранване на мивката. Промиването на тоалетното седало е автономно чрез помпа задбордна вода.
Сточните води се изпускат зад борд.
 
6.4. Вентилацията на катера е естествена.
 
 
 
 
 
7. ЕЛЕКТРО – ОБЗАВЕЖДАНЕ
 
7.1. Обща част
Системата за разпределение на електроенергията е двупроводна изолирана за постоянно токовата мрежа =12V. 
 
7.1.1. Използвани напрежения:
- 12V постоянно напрежение от акумулаторни батерии.
 
7.2. Източници на ел. енергия
Акумулаторна батерия захранваща катерното осветление, навигационните и сигнални светлини, осушителните ел.помпи, радио-навигационната апаратура и пуска на двигателя.
- тип на батерията - киселинна;
- количество – 2 бр.;
- напрежение - 12V;
- капацитет  - 180 Ah;
- разположение - в М.О.
 
7.2.4. Устройства за зареждане на акумулаторите.
Акумулаторните батерии за осветление и стартиране се зареждат по два начина:
- чрез генератора на двигателя 
- чрез заряден токоизправител от брега.
Снимки от папка 7. Електрообзавеждане – (СЛАГАТ СЕ В ЛЯВО ОТ ТЕКСТА)
 
 
8. РАДИО-НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
 
Катера е снабден:
- сигнално отличителни светлини;
- компас;
- GPS;
- бинокъл;
- радиолокационен отражател;
- УКВ радиостанция.
- сирена.
- радар
- прожектор
- активен радиолокационен отражател „SART”
Снимки от папка 8. Радиоонавигационно оборудване – (СЛАГАТ СЕ В ЛЯВО ОТ ТЕКСТА)
 
 
 
 
ГАРАНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
 
Гаранцията на лодката е 24 месеца и се получава със всички необходими експлоатационни и фирмени документи за собственост и регистрация, както и за участия в обществени поръчки и евро програми.