Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

LEVANTY 890 – с кабина

LEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабинаLEVANTY 890 – с кабина
LEVANTY 890 – с кабина
 
 
Моторна лодка „ЛЕВАНТИ 890” с кабина и летен мостик е изключително удобна както като семейна моторна яхта за отдих и туризъм, така и като рибарска лодка за море и закрити водоеми.
Взависимост от прдназначението и желанието на клиента лодката можа да се произведе в различни варианти и с различни екстри, както и с различна мощност на двигателя и по-голяма дължина до 10 метра.
 
ОБЩОКОРАБНИ ДАННИ „ЛЕВАНТИ 890” с кабина – БАЗОВ МОДЕЛ
 
 
1. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
Бруто тонаж:           - GT = 4
Нето тонаж:            - NT = 1
 
1.1. Тип на катера: Стъклопластмасов, дълбоко „V”, с  наклонен форщевен, с палуба и рубка в носа, с кокпит в средната част, с  двойно дъно, моторен със стационарен  двигател.
1.2. Назначение: Воден туризъм и риболов
1.3. Район на плаване съгласно Разпореждане №68 на ИА „Морска Администрация”:
- при улов на риба    – „II„
- при воден туризъм  – „I-В„
1.4. Проектна категория съгласно Разпореждане №68 на ИА „Морска Администрация”   –  „В„
1.5. Производствен контрол тип „А”
1.6. Мореходност:до 3 бала вълнение на морето
1.7. Главни размери и характеристики:
Дължина най-голяма                   Lmaх.  =  8.90 m
Дължина между пепендикулярите        Lpp    =  8.00 m
Широчина най-голяма                  Bmaх   =  2.80 m
Широчина на корпуса                  Bк-с   =  2.70 m
Височина на борда в мидела           D      =  1.38 m
Газене                               dср    =  0.76 m
Водоизместване                       /        от 2.0 до 3.0 t
Мощност на силовата уредба           Ne        от 70 до 150 к.с.
Скорост                              Vs        до  20.0 вз.
1.8. Екипаж, пътници и товар:
- екипаж      - до 2  души;
- пътници    - до 16 души;
- товар         - до 2.0 тона
1.9. Вместимост на цистерните
-  гориво      - 0.18 m3;
-  вода          - 0.16 m3;
 
1.10.Устойчивост
Катера удовлетворява изискванията на „Code  on intact stability for all types of ships covered by IMO instruments” и Държавна морска администрация за плаване в акваторията на Република България.
 
 
2. КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ
 
Общи сведения
 
Катера е проектиран по Правилата за малки плавателни съдове и яхти с дължина до 24.0 m на Germanischer Lloyd в съответствие изискванията на Директива 94/25 на ЕС  и построен през 2012 год. в гр.Царево.
В качество на материала за основния корпус, палубата, рубката, преградите, набора и дъното е исползувана стъклоплстмаса на основата на ненаситена полиестерна смола и стъклоармиращ материал с допустима якост = 500 kg/cm2.
Корпусът е изпълнен от затворена конструкция и е разделен на пет подпалубни отсека чрез четири напречни прегради.
 
3. УСТРОЙСТВА
 
3.1. Котвено устройство
Катерът е снабден с една носова котва с маса 15 kg.
Котвата се обслужва от носова направляваща ролка (рудан) и котвено въже с дължина 40 m.
 
3.2. Вързално устройство
На катера са монтирани:
- кнехт, буксирен   - 1 бр. в носа;
- кнехт, швартови  - 4 бр. разположени по 2 бр. в носа и кърмата
Катера е снабден с 4 бр. вързални и 1 бр. буксирни въжета.
 
3.3. Кормилно устройство
Кормилното устройство е със щурвал задвижващ хидравличен привод, който върти перо окачено на балера.
 
3.4. Спасителни средства
Индивидуални спасителни средства:
Вариант риболовен:
- спасителни ризи - 4 бр. разположени в помещенията
- спасителни кръгове - 2 бр. - разположени по леерите.
- спасителен плот с хидростатично устроиство за 8 чов. – 1 бр
Вариант туристически:
- спасителни ризи – 16 бр. разположени в помещенията
- спасителни кръгове - 2 бр. - разположени по леерите.
- твърд спасителен плот за 8 човека – 2 бр.
 
3.5. Мачтово устройство
Над рубка е монтирана мачта на която са разположени сигнално-отличителните и навигационни светлини, антените и сирената.
 
3.6. Специализирано оборудване
В кърмовата част в  Д.Р. е разположена хидравлична лебедка з обиране на рибарски мрежи и парагради.
 
3.7. Делни вещи
- врата стъклопластмасова за вход в рубката;
- люк стъклопласмасов за форпика;
- люкове стъклопластмасови – 4 бр. разположени в кокпита  за оглед на отсеците
и вход в М.О.;
- илюминатори за рубката;
- леери-ръкохватки разположени по двата борда в носовата част на катера.
 
4. АРХИТЕКТУРА И ОБЗАВЕЖДАНЕ
 
4.1. Концепцията на катера е показана в чертежа на общото разположение
 
4.2. В носовата част на  катера е разположен форпик с люк на палубата за съхраняване на котвата и швартовите и буксирното въже.
 
4.3. След форпика са разположени: каюта с койки, WC и кухненски блок със шкаф и рафтове.
 
4.4. След каютата е разположена Рулевата рубка.
 
4.5. След Рулевата до транеца е разположен кокпита.
 
4.6. Под Главна палуба в средната част е разположено М.О.
 
4.7. В кърмовата част на катера е румпелното отделение.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. МАШИННА УРЕДБА
 
5.1. Общи положения
Машинната уредба на катера се състои от един стационарен  главен двигател с обслужващите го системи и дистанционно управление.
 
5.2. Разположение
Главният двигател е разположен в М.О. в средната част на катера.
 
5.3. Главен двигател
Главният двигател е  среднооборотен,  дизелов, 4-цилиндров, с вертикално разположение на цилиндрите, с вграден реверс редуктор и пуск чрез електростартер.
Номинална мощност    -  Nн = от 70 до 150 hp;
Oбороти при Nн       -  nн = от 2000 до 3600 min-1;
Управление на ГД     -  от поста за управление в рулевата
 
5.4.Системи, обслужващи главния двигател
 
5.5.1.Горивна система
Запасите от гориво се съхраняват в 1 бр. цистерна.
Приемането на гориво се осъществява чрез наливна втулка.
Вентилацията на цистерната се осъществява чрез вентилационна тръба, изведени на открита палуба.
Подаването на горивото към ГД е автономно, чрез вградена в двигателя помпа.
 
5.5.2. Охлаждаща система
Охлаждащата система е двуконтурна със задбордна  вода с водоводен охладител  вградена към двигателя.
 
5.5.3. Газоизпускателна система
Газоизпускането е ивадено зад борд чрез шумозаглушител, компенсатор и невъзвратен клапан.
 
5.4. Към двигателя е монтирана допълнително хидравлична помпа за хидравличната система обслужваща механизмите.
 
 
 
6. ОБЩОКОРАБНИ СИСТЕМИ
 
6.1. Система осушителна
Системата служи за изхвърляне зад борд на попадналата по различни причини вода в отсеците и се обслужва от 1 бр., потопяеми автоматични, осушителни ел.помпи.
Кокпита е самоосушаващ се чрез система от шпигати.
На катера е предвидена ръчна осушителна помпа тип»Ливер»
 
6.2. Противопожарна система
- преносни пожарогасители  СО2 – 2 бр.
 
6.3. Система водоснабдяване и сточни води
Система водоснабдяване се обслужва от цистерна и хидрофор 20L за захранване на мивката. Промиването на тоалетното седало е автономно чрез помпа задбордна вода.
Сточните води се изпускат зад борд.
 
6.4. Вентилацията на катера е естествена.
 
 
 
7. ЕЛЕКТРО – ОБЗАВЕЖДАНЕ
 
7.1. Обща част
Системата за разпределение на електроенергията е двупроводна изолирана за постоянно токовата мрежа =12V.
 
7.1.1. Използвани напрежения:
- 12V постоянно напрежение от акумулаторни батерии.
 
7.2. Източници на ел. енергия
Акумулаторна батерия захранваща катерното осветление, навигационните и сигнални светлини, осушителните ел.помпи, радио-навигационната апаратура и пуска на двигателя.
- тип на батерията - киселинна;
- количество – 2 бр.;
- напрежение - 12V;
- капацитет  - 180 Ah;
- разположение - в М.О.
 
7.2.4. Устройства за зареждане на акумулаторите.
Акумулаторните батерии за осветление и стартиране се зареждат по два начина:
- чрез генератора на двигателя
- чрез заряден токоизправител от брега.
 
 
 
8. РАДИО-НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
 
Катера е снабден:
- сигнално отличителни светлини;
- компас;
- GPS;
- бинокъл;
- радиолокационен отражател;
- УКВ радиостанция;
- сирена;
- радар;
- прожектор;
- активен радиолокационен отражател „SART”.
 
 
ГАРАНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
 
Гаранцията на лодката е 24 месеца и се получава със всички необходими експлоатационни и фирмени документи за собственост и регистрация, както и за участия в обществени поръчки и евро програми.