Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

LEVANTY 890 – без кабина

LEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабинаLEVANTY 890 – без кабина
LEVANTY 890 – Без кабина
 
Моторна лодка „ЛЕВАНТИ 890” без кабина е изцяло съобразена с всички изисквания на ИА „Морска Администрация” за превоз на пътници, както по габарити, така и по конструкции и оборудване.
 
 
 
ОБЩОКОРАБНИ ДАННИ „ЛЕВАНТИ 890” с кабина – БАЗОВ МОДЕЛ
 
 
1. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
 
Бруто тонаж:  - GT = 2 
Нето тонаж:    - NT = 1 
 
1.1. Тип на катера: Стъклопластмасов, дълбоко „V”, с наклонен форщевен, с палуба и рубка в носа, с кокпит в средната част, с  двойно дъно, моторен със стационарен (извънбордов) двигател.
1.2. Назначение: Воден туризъм и риболов
1.3. Район на плаване съгласно Разпореждане No68 на ИА 
„Морска Администрация”:
- при улов на риба    – „II„
- при воден туризъм  – „I-В„
1.4. Проектна категория съгласно Разпореждане No68 на ИА 
„Морска Администрация”   –  „В„
1.5. Производствен контрол тип „А”
1.6. Мореходност:до 3 бала вълнение на морето
 
1.7. Главни размери и характеристики:
Дължина най-голяма                       - Lmaх. =  8.90 m 
Дължина между пепендикулярите  - Lpp    =  8.00 m 
Широчина най-голяма                     - Bmaх =  2.80 m 
Широчина на корпуса                      - Bк-с   =  2.70 m 
Височина на борда в мидела          - D       =  1.38 m 
Газене                                              dср      =  0.70 m 
Водоизместване                              /          от 1.2 до 1.5  t 
Мощност на силовата уредба        Ne          от 45 до 110 к.с.
Скорост                                            Vs          до  20.0 вз.
1.8. Екипаж, пътници и товар:
- екипаж      - до 4  души;
- пътници    - до 22 души;
- товар         - до 2.0 тона
1.9. Вместимост на цистерните
-  гориво      - 0.18 m3;
 
1.10.Устойчивост
Катера удовлетворява изискванията на „Code  on intact stability for all types of ships covered by IMO instruments” и Държавна морска администрация за плаване в акваторията на Република България.
 
2. КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ
 
Общи сведения
 
Катера е проектиран по Правилата за малки плавателни съдове и яхти с дължина до 24.0 m на Germanischer Lloyd в съответствие изискванията на Директива 94/25 на ЕС  и построен през 2012 год. в гр.Царево.
 
В качество на материала за основния корпус, палубата, рубката, преградите, набора и дъното е исползувана стъклоплстмаса на основата на ненаситена полиестерна смола и стъклоармиращ материал с допустима якост = 500 kg/cm2.
 
Корпусът е изпълнен от затворена конструкция и е разделен на пет подпалубни отсека чрез четири напречни прегради.
 
3. УСТРОЙСТВА
 
3.1. Котвено устройство
Катерът е снабден с една носова котва с маса 10 kg.
Котвата се обслужва ръчно от  котвено въже с дължина 40 m.
 
3.2. Вързално устройство
На катера са монтирани:
- кнехт, влекален   - 1 бр. в носа;
- кнехт, швартови  - 4 бр. разположени по 2 бр. в носа и кърмата
Катера е снабден с 4 бр. вързални и 1 бр. влекални въжета.
 
3.3. Кормилно устройство
Кормилното устройство е със щурвал задвижващ хидравличен привод, който върти перо окачено на балера (при извънбордов двигател върти двигателв).
 
3.4. Спасителни средства
Индивидуални спасителни средства:
Вариант риболовен:
- спасителни ризи - 4 бр. разположени в помещенията
- спасителни кръгове - 2 бр. - разположени по леерите.
- спасителен плот с хидростатично устроиство за 8 чов. – 1 бр
Вариант туристически:
- спасителни ризи – 24 бр. разположени в помещенията
- спасителни кръгове - 2 бр. - разположени по леерите.
- твърд спасителен плот за 8 човека – 3 бр.
 
4. АРХИТЕКТУРА И ОБЗАВЕЖДАНЕ
 
4.1. Концепцията на катера е показана в чертежа на общото разположение
 
 
4.2. В носовата част на  катера е разположен форпик с люк на палубата за съхраняване на котвата и швартовите и буксирното въже.
 
 
4.3. След форпика е разположен кокпит.
 
 
4.4. Под Главна палуба в средната част е разположено М.О.
 
 
4.5. В кърмовата част на катера е разположено румпелно тделение.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. МАШИННА УРЕДБА
 
5.1. Общи положения
Машинната уредба на катера се състои от един стационарен  главен двигател с обслужващите го системи и дистанционно управление.
 
5.2. Разположение
Главният двигател е разположен в М.О. в средната част на катера.
 
5.3. Главен двигател 
Главният двигател е  среднооборотен,  дизелов, 4-цилиндров, с вертикално разположение на цилиндрите, с вграден реверс редуктор и пуск чрез електростартер или избънбордов двигател).
Номинална мощност    -  Nн = 110 hp;
Oбороти при Nн       -  nн = 2500 min-1;
Управление на ГД     -  от поста за управление в рулевата
 
5.4.Системи, обслужващи главния двигател
 
5.5.1.Горивна система 
Запасите от гориво се съхраняват в 1 бр. цистерна.
Приемането на гориво се осъществява чрез наливна втулка.
Вентилацията на цистерната се осъществява чрез вентилационна тръба, изведена на открита палуба.
Подаването на горивото към ГД е автономно, чрез вградена в двигателя помпа.
 
5.5.2. Охлаждаща система
Охлаждащата система е двуконтурна със задбордна  вода с водоводен охладител  вградена към двигателя.
 
5.5.3. Газоизпускателна система
Газоизпускането е ивадено зад борд чрез шумозаглушител, компенсатор и невъзвратен клапан.
 
 
6. ОБЩОКОРАБНИ СИСТЕМИ
 
6.1. Система осушителна
Системата служи за изхвърляне зад борд на попадналата по различни причини вода в отсеците и се обслужва от 1 бр., преносна, потопяема, осушителна ел.помпа.
Кокпита е самоосушаващ се чрез система от шпигати.
На катера е предвидена ръчна осушителна помпа тип»Ливер»
 
6.2. Противопожарна система 
- преносни пожарогасители  СО2 – 2 бр. 
 
 
 
 
7. ЕЛЕКТРО – ОБЗАВЕЖДАНЕ
 
7.1. Обща част
Системата за разпределение на електроенергията е двупроводна изолирана за постоянно токовата мрежа =12V. 
 
7.1.1. Използвани напрежения:
- 12V постоянно напрежение от акумулаторни батерии.
 
 
 
7.2. Източници на ел. енергия
Акумулаторна батерия захранваща пуска на двигателя.
- тип на батерията - киселинна;
- количество – 2 бр.;
- напрежение - 12V;
- капацитет  - 180 Ah;
- разположение - в М.О.
 
7.3. Устройства за зареждане на акумулаторите.
Акумулаторните батерии за осветление и стартиране се зареждат по два начина:
- чрез генератора на двигателя 
- чрез заряден токоизправител от брега.
 
 
8. РАДИО-НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ
 
Катера е снабден:
- сигнално отличителни светлини;
- компас;
- GPS;
- бинокъл;
- радиолокационен отражател;
- УКВ радиостанция;
- сирена;
- радар;
- прожектор.
 
 
 
 
ГАРАНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
 
Гаранцията на лодката е 24 месеца и се получава със всички необходими експлоатационни и фирмени документи за собственост и регистрация, както и за участия в обществени поръчки и евро програми.