Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт
Освен изработването и пълното оборудване на своите плавателни съдове фирма „Стъкалопласт – Димов, Димова с-ие” СД е специализирана и в ремонт, преоборудване и поддръжка на предимно дървени и стъклопластмасови плавателни съдове по цялата верига от дейности.

Категория: Ремонт и оборудване на лодки

Преоборудване на лодки

Преоборудване на лодки

- Подмяна на палубен обков, леери и други;

- Ремонт или подмяна на вътрешно обзавеждане, делни вещи и други;

- Ремонт на рулеви и други устройства.

Ремонт на корабни механизми и системи

Ремонт на корабни механизми и системи

-  Демонтаж и монтаж на двигатели с цел подобрение;

-  Ремонт на валолинии;

-  Ремонт на всички системи по двигателя (охлаждане, газоизпускате и други).

Корпусни конструкции

Корпусни конструкции

-   Изолиране корпусите и палубите на дървени кораби, чрез ламиниране със стъклопласт с цел осигуряване на водоплътност и подобряване на корпусните конструкции;

-   Ремонт на дънни набори, подсилване и други;

-   Ремонт на пробойни;

-   Освежаване на лодките, чрез външно и вътрешно боядисване със специални за целта материали.