Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт

Катамарани » Работни

РАБОТЕН  МОТОРЕН  КАТАМАРАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА

РАБОТЕН МОТОРЕН КАТАМАРАН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА

Тип на кораба – Стъклопластмасов, моторен, с кръглоскул обвод тип катамаран, с наклонен, форщевен и транцева кърма, еднопалубен, с открита палуба за разполагане на технологично оборудване, с рубка и машинно отделение в кърмовата част.

 

Предназначение – Обслужване на мидени полета (плантации).

 

Технически параметри

 

Дължина ………………… L max = 12.20 m

Широчина ………………. B max = 6.00 m

Височина на борда …….. D mid = 2.20 м

Газене …………………… d = 1,00 м

Водоизместване ………… = 14 тона

Екипаж ………………….. до 2 човека

Работници ........................ до 4 човека