Производство и ремонт на лодки, катамарани и изделия от стъклопласт
Дистрибутори

Освен от производителя СД „Стъклопласт” адрес:
гр. Царево 8260, Промишлена зона,
тел/факс: +359 590 5 45 75;
+359 590 5 28 03;
GSM: +359 888 239 687;
e-mail: stakloplast@abv.bg,
където можете да получите пълна информация, да направите заявка или да закупите продукт, на Ваше разположение са и нашите основни партньори в страната:

 • За региона на гр. София Юг:
 • ЕТ ”Димитър Станев”
 • магазин ‘ЛАРГО” – Пасарел
 • тел: +359 2 992 42 41
 • GSМ: +359 887 313 835
 • лице за контакти: Димитър Станев
 • За региона на гр. София Север:
 • GSМ: +359 886 665 420
 • лице за контакти: Николай Ганев
 • За региона на гр. Пловдив:
 • GSМ: +359 878 797 282
 • лице за контакти: Георги Леков
 • За региона на гр. Варна:
 • GSМ: +359 887 202 829
 • лице за контакти: Щерьо Русев
 • За региона на гр. Кърджали:
 • GSМ: +359 895 763 392
 • лице за контакти: Атанас Панайотов

За тези райони, преносимите лодки с дължина до 4,50м се доставят на място на адреса на дилъра.