Стъклопласт
производство на лодки и стъклопластмасови изделия

LEVANTY 1060

ЛЕВАНТИ 1060 е многофункционална лодка, предназначена за плаване по реки, закрити водоеми и море до 20 милната зона.Взависимост от прдназначението и желанието на клиента лодката можа да се произведе в различни варианти и с различни екстри, както и с различна мощност на двигателя и по-голяма дължина до 13 метра.

Варианти в зависимост от предназначението на лодката:

1. РИБАРСКИ ВАРИАНТ – къса рубка, изчистена палуба, отворена кърма на транеца над палубата, мрежообирачка и др.

2. РАБОТНА ЛОДКА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА МИДЕНИ ПОЛЕТА – със специализирано оборудване плюс кран

3. ЛОДКА ЗА РЕЧНА И МОРСКА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА – със специално оборудване за целта и полицейски аксесуари.

4.  ЛОДКА ЗА ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ – оборудвана със всичко необходимо за специфичните условия на работа на водолазите и екипажа.

5.  ЛОДКА ЗА РАЗХОДКА И ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ – с преустройство на рубката и оборудването на палубата и увеличаване места за сядане, лодката става идеално плавателно средство за превоз и разходка на пътници до 25 човека, без вкипажа. За удобство може да се добави сенник или изцяло да се закрие салона за работа през зимния сезон.  

6.МОТОРНА ЯХТА – освен традиционните мивка, душ, тоалетна и аксесуари за готвене, към този проект се добавят 4 броя койки, по-голям салон в рубката, вратичка на кърмата с плот и стълбичка за къпане в морето, както и редица други екстри, като озвучителна техника, телевизор, кафе машина и др.

ОБЩОКОРАБНИ ДАННИ „ЛЕВАНТИ 1060” – БАЗОВ МОДЕЛ

1.ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Бруто тонаж:              – GT = 9 
Нето тонаж:               – NT = 3 
Дедуейт:                  – DW = 3.15 1.1.
Тип на катера: Стъклопластмасов, дълбоко „V”, снаклонен форщевен, с палуба и рубкав носа, с кокпит в средната част, с двойно дъно, моторен със стационарен двигател.
1.2. Назначение: Воден туризъм 
1.3. Район на плаване съгласно Разпореждане No68 наИА „Морска Администрация”:– „II„
1.4. Проектна категория съгласно Разпореждане No68 на ИА „Морска Администрация” – „В„
1.5. Производствен контрол тип „А”
1.6. Мореходност:до 3 бала вълнение на морето

1.7. Главни размери и характеристики:
Дължина най-голяма                
Lmaх. = 10.60 m Дължина между пепендикулярите      
Lpp   =  9.00 m Широчина най-голяма                
Bmaх  =  3.55 m Широчина на корпуса                
Bк-с  =  3.40 m Височина на борда в мидела        
D     =  1.70 m
Газене   dср   =  0.72 m 
Водоизместване =  4.00 t 
Мощност на силовата уредба Ne    =  120 – 250 к.с.
Скорост  Vs  от  10 до 20 вз.

1.8. Екипаж, пътници и товар:
– екипаж     – до 2  души;
– пътници    – до 8  души;
– товар      – до 2.0 тона
1.9. Вместимост на цистерните
–  гориво- 0.45 m3;
–  вода – 0.28 m3; 
1.10.Устойчивост Катера удовлетворява изискванията на „Code  on intact stability for all types of ships covered by IMO instruments” и Държавна морска администрация за плаване в акваторията на Република България.

2.КОРПУСНИ КОНСТРУКЦИИ 

Общи сведения 
Катера е проектиран по Правилата за малки плавателни съдове и яхти с дължина до 24.0 m на Germanischer Lloyd в съответствие изискванията на Директива 94/25 на ЕС  и построен през 2010 год. в гр.Царево. В качество на материала за основния корпус, палубата, рубката, преградите, набора и дъното е исползувана стъклоплстмаса на основата на ненаситена полиестерна смола и стъклоармиращ материал с допустима якост = 500 kg/cm2. Корпусът е изпълнен от затворена конструкция и е разделен на пет подпалубни отсека чрез четири напречни прегради.

3. УСТРОЙСТВА 

3.1. Котвено устройствоКатерът е снабден с една носова котва с маса 15 kg.Котвата се обслужва от носова направляваща ролка (рудан) и котвено въже с дължина 40 m. 

3.2. Вързално устройствоНа катера са монтирани:- кнехт, буксирен  – 1 бр. в носа;- кнехт, швартови  – 4 бр. разположени по 2 бр. в носакърмата. Катера е снабден с 4 бр. вързални и 1 бр. буксирни въжета. 

3.3. Кормилно устройствоКормилното устройство е със щурвал задвижващ хидравличен привод, който върти перо окачено на балера. 

3.4. Спасителни средстваИндивидуални спасителни средства:Вариант риболовен:- спасителни ризи – 4 бр. разположени в помещенията- спасителни кръгове – 2 бр. – разположени по леерите.- спасителен плот с хидростатично устроиство за 8 чов. – 1 брВариант туристически:- спасителни ризи – 32 бр. разположени в помещенията- спасителни кръгове – 2 бр. – разположени по леерите.- твърд спасителен плот за 8 човека – 4 бр. 

3.5. Мачтово устройствоНад рубка е монтирана мачта на която са разположени сигнално-отличителните и навигационни светлини, антените и сирената.

 3.6. Специализирано оборудванеВ носовата част на на Д.Б. е разположена хидравлична лебедка з обиране на на рибарски мрежи и парагради. 

3.7. Делни вещи- врата стъклопластмасова за вход в рубката;- люк стъклопласмасов за форпика;- люкове стъклопластмасови – 4 бр. разположени в кокпита за оглед на отсеците и вход в М.О.;- илюминатори за рубката;- леери-ръкохватки разположени по двата борда в носовата част на катера. 

4.АРХИТЕКТУРА И ОБЗАВЕЖДАНЕ 

4.1. Концепцията на катера е показана в снимките на различните варианти. 

4.2. В носовата част на  катера е разположен форпик с люк на палубата за съхраняване на котвата и швартовите и буксирното въже. 

4.3. След форпика са разположени: каюта с койки, WC и кухненски блок със шкаф и рафтове. 

4.4. След каютата е разположена Рулевата рубка. 

4.5. След Рулевата до транеца е разположен кокпита. 

4.6. Под Главна палуба в средната част е разположено М.О. 

4.7. В кърмовата част на катера е румпелното отделение.  

 5. МАШИННА УРЕДБА 

5.1. Общи положенияМашинната уредба на катера се състои от един стационарен  главен двигател с обслужващите го системи и дистанционно управление. 

5.2. РазположениеГлавният двигател е разположен в М.О. в средната част на катера. 

5.3. Главен двигател Главният двигател е  среднооборотен,  дизелов, 4-цилиндров, с вертикално разположение на цилиндрите, с вграден реверс редуктор и пуск чрез електростартер.Номинална мощност    –  Nн = от 100 до 250 hp;Oбороти при Nн       –  nн = от 2000 до 3600 min-1;Управление на ГД     –  от поста за управление в рулевата 

5.4.Системи, обслужващи главния двигател 

5.5.1.Горивна система Запасите от гориво се съхраняват в 2 бр. бордови цистерни.Приемането на гориво се осъществява чрез наливна втулка.Вентилацията на цистерната се осъществява чрез вентилационна тръба, изведени на открита палуба.Подаването на горивото към ГД е автономно, чрез вградена в двигателя помпа. 

5.5.2. Охлаждаща системаОхлаждащата система е двуконтурна със задбордна  вода с водоводен охладител и е вградена към двигателя. 

5.5.3. Газоизпускателна системаГазоизпускането е ивадено зад борд чрез шумозаглушител, компенсатор и невъзвратен клапан. 

5.4. Към двигателя е монтирана допълнително хидравлична помпа за хидравличната система обслужваща механизмите. 

6. ОБЩОКОРАБНИ СИСТЕМИ 

6.1. Система осушителнаСистемата служи за изхвърляне зад борд на попадналата по различни причини вода в отсеците и се обслужва от 1 бр., потопяеми автоматични, осушителни ел.помпи.Кокпита е самоосушаващ се чрез система от шпигати.На катера е предвидена ръчна осушителна помпа тип»Ливер» 

6.2. Противопожарна система – преносни пожарогасители  СО2 – 2 бр.  

6.3. Система водоснабдяване и сточни водиСистема водоснабдяване се обслужва от цистерна и хидрофор 20L за захранване на мивката. Промиването на тоалетното седало е автономно чрез помпа задбордна вода.Сточните води се изпускат зад борд. 

6.4. Вентилацията на катера е естествена.     

7. ЕЛЕКТРО – ОБЗАВЕЖДАНЕ 

7.1. Обща частСистемата за разпределение на електроенергията е двупроводна изолирана за постоянно токовата мрежа =12V.  

7.1.1. Използвани напрежения:- 12V постоянно напрежение от акумулаторни батерии. 

7.2. Източници на ел. енергияАкумулаторна батерия захранваща катерното осветление, навигационните и сигнални светлини, осушителните ел.помпи, радио-навигационната апаратура и пуска на двигателя.- тип на батерията – киселинна;- количество – 2 бр.;- напрежение – 12V;- капацитет  – 180 Ah;- разположение – в М.О. 

7.2.4. Устройства за зареждане на акумулаторите.Акумулаторните батерии за осветление и стартиране се зареждат по два начина:- чрез генератора на двигателя – чрез заряден токоизправител от брега.Снимки от папка

8. РАДИО-НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ 

Катера е снабден:- сигнално отличителни светлини;- компас;- GPS;- бинокъл;- радиолокационен отражател;- УКВ радиостанция.- сирена.- радар- прожектор- активен радиолокационен отражател „SART”. Радиоонавигационно оборудване –  

ГАРАНЦИЯ И ДОКУМЕНТИ Гаранцията на лодката е 24 месеца и се получава със всички необходими експлоатационни и фирмени документи за собственост и регистрация, както и за участия в обществени поръчки и евро програми.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност